Sonja Nyström

Leg Psykoterapeut
med inriktning mot gruppanalys.
Psykodramaregissör (CP)
Handledare / Utbildare

Erbjuder:

# Psykoterapi (Ej tidsbestämd)
# Fokuserad korttidsterapi
# Krissamtal
# Stresshantering
# Parsamtal
# Gruppsykoterapi /psykodrama
# Handledning /konsultation

b76ea719-928e-4143-8f15-be2ffd40b30a

Sonja Nyström

bkpam2147984_gesymbolenbeskuren-2

Aktuellt 

7460ef0a-6c21-46e7-b460-747d30862725

Att Leva Tillsammans! Att finnas till i gemenskapen?

Tid: Lördag 19 oktober 2019 kl. 10:00–17:00

Dagens workshop inbjuder till att utforska hur jag relaterar till mig själv (inre dialog) och hur pass äkta jag kan vara i möte med andra. Vilken del av mig står längst fram på scenen? Som medskaparen av världen vem (vilken del av mig) är ansvarig?

Plats: Själagårdsgatan 6A, SE-111 31 Stockholm, Sverige

Anmälan till:

Kate Bradshaw Tauvon 070 4416312 eller

Sonja Nyström 0707986614

15 platser - 6 anmälda hitintills

Säkra din plats genom betalning till Svensk psykodramaförening

PG 323484-6

Adress

Stortorget 3, 1 tr
111 29 Stockholm

E-post & Telefon

sonjanystrom.g@gmail.com
070 7986614