Om mig

Jag heter Sonja Nyström och är legitimerad psykoterapeut. Det innebär att jag möter människor enskilt, i familj eller i grupp i syfte att ändra beteenden eller mönster som inte fungerar bra, till bättre fungerande. Ibland har någon ett eller flera störande symtom som behöver bearbetas innan friska relationer kan skapas. De flesta som kommer till mottagningen vill förbättra sitt sätt att relatera till andra människor. Jag och mina medarbetare inom Genuine Encounters vill erbjuda dig utrymme att med vår hjälp göra det arbete du behöver för att leva ett tillräckligt bra liv.

Både i en terapigrupp och i det enskilda samtalet tänker jag att det är i det genuina mötet (Genuine Encounters) som vi har en möjlighet att växa som människor. De flesta möteschanserna finns i en grupp men ibland är det bra att träffa mig enskilt för samtal under ett begränsat antal gånger eller terminsvis.

Utvärdering med jämna mellanrum ingår i behandlingen och tidpunkt för det samt inriktning på behandlingen görs upp i startskedet.

Min teoretiska grund är psykodynamisk men mitt arbetssätt innehåller också kognitiva och beteendeförändrande inslag.

Utöver gruppanalys, som är min legitimationsgrund, är jag utbildad i psykodrama och har en Certified Practitioner (CP) examen. Jag har även verkat som lärare och handledare i psykodrama under knappt 20 år.

Specialiteter:

# Beroendeproblematik
# Sexuella övergrepp
# Relationssvårigheter
# Yrkesrelaterade problem

 Jag erbjuder:

# Psykoterapi (Ej tidsbestämd)
# Fokuserad korttidsterapi
# Krissamtal
# Stresshantering
# Parsamtal
# Gruppsykoterapi /psykodrama
# Handledning /konsultation

Psykodrama

Psykodrama är en aktiv form av gruppterapi som inspirerats av spontan teater. Deltagarna får med hjälp av terapeuterna och gruppen spela upp, kartlägga och bearbeta problematiska situationer i livet. Våra olika roller i samspelet människor emellan kan åskådliggöras och analyseras på psykodramascenen. Vi kan finna resurser som är värda att utveckla. Man kan avslöja dåligt fungerande roller – ofta inte medvetna – som behöver förändras. Vi kan använda vår kreativitet och spontanitet för att i aktion utveckla och träna nya mera välfungerande roller. Våra roller har som regel en historia. De tidigaste – och ofta de viktigaste – utvecklades tidigt i samspelet med de viktigaste personerna under vår uppväxt.

I ett psykodrama kan man behöva iscensätta de tidiga erfarenheter som alltjämt hindrar oss i våra vuxna liv.

Karakteristiskt för psykodrama är att vi utforskar vad som händer mellan människor i ögonblick under handling. Aktionen leder spontant till att känslor och kroppsminnen kommer till uttryck. Vad som händer på scenen blir tydligt och åskådligt. Man lär sig och minns bättre vad man gör än vad man bara talar om.

Den viktigaste tekniken i psykodrama är rollbytet. Det innebär att på scenen ta en annan roll än sin egen, t.ex. rollen av en viktig person i ens liv, vilket ibland kan vara en omvälvande upplevelse och en ny erfarenhet av empatisk förståelse.

Psykodramatisk aktion kan användas till exponering för känsloladdade, eventuellt ångestfyllda situationer, som på scenen kan konfronteras och hanteras med större trygghet.

Modern forskning om anknytning, om samspelet mor – spädbarn liksom upptäckten av hjärnans spegelneuron och deras betydelse för inlärning och mänskligt samspel är i god överensstämmelse med arbetssättet inom psykodrama. Metoder från psykodrama har också inspirerat utvecklingen inom andra former av aktiv psykoterapi såsom symboldrama, gestalt KBT och relationell psykoterapi.

b76ea719-928e-4143-8f15-be2ffd40b30a

Det mindre samtalsrummet

bkpam2147984_gesymbolenbeskuren-2

Grupprummet

7460ef0a-6c21-46e7-b460-747d30862725

Sonja Nyström med kollegan Kate Bradshaw Tauvon

bkpam2147984_gesymbolenbeskuren-2

Adress

Stortorget 3, 1 tr
111 29 Stockholm

E-post & Telefon

sonjanystrom.g@gmail.com
070 7986614